Naše aktivita v ochraně životního prostředí

Na následujících stránkách

bychom Vás chtěli podrobně informovat o našich opatřeních na ochranu životního prostředí. První základní a inovativní kroky tímto směrem jsme u firmy WIEGEL podnikli již před více než 25 lety. Od té doby jsme v našem úsilí vytrvale a důsledně pokračovali a proměnili ho v trvalý podnikatelský úspěch! Abychom Vám poskytli alespoň malý přehled, uvádíme několik příkladů:

Odpovědnosti za bezpečné

životní prostředí si budeme vědomi i v budoucnu. Pověst průkopníka a příkladného podniku v našem oboru pro nás zůstane závazkem k neustálému rozvoji. Ten je také jednou ze základních podmínek našeho úspěchu.

Vaše ocel v dobrých rukách.