Aktivní ochrana životního prostředí

Vlastní odpovědnost ve prospěch životního prostředí

Hovoříme-li o „aktivní ochraně životního prostředí“,

myslíme tím odpovědné jednání ve prospěch životního prostředí dříve, než jsme k tomu donuceni zákonnými nařízeními. Naše aktivity jsou konkrétně založeny na třech pilířích:


  1. Nově budované závody jsou navrhovány naším vlastním plánovacím oddělením. Některé části zařízení přitom vyvíjíme sami nebo ve spolupráci s výrobci, abychom vždy měli k dispozici tu nejlepší možnou techniku. Starší závody jsou důsledně dovybavovány a modernizovány.


  2. Pouze průběžná kontrola umožňuje dodržování norem týkajících se ochrany životního prostředí. Intervaly kontrol mnoha našich částí zařízení jsou kratší než intervaly požadované zákonem. Ověřený systém environmentálního managementu EMAS nám potvrzuje dodržování všech relevantních právních předpisů.


  3. Dobře vyškolení a motivovaní zaměstnanci výraznou měrou přispívají k ekologické výrobě a bezpečnosti práce

Příklady z oblasti techniky zařízení:

Vaše ocel v dobrých rukách.