Co o nás říkají jiní

V předchozích bodech

jsme se pokusili popsat naše opatření týkající se ochrany životního prostředí a šetření zdroji. Naším přístupem jsme již přesvědčili schvalovací úřady i kritické občanské iniciativy. Co si o našem vztahu k životnímu prostředí myslí jiní, se dozvíte zde:

Ochrana životního prostředí a velká zařízení nestojí v protikladu.

Wiegel je ukázkovým příkladem toho, jak lze skloubit ochranu životního prostředí a průmyslovou výrobu.

Dr. Monika Kratzerová 
vedoucí odboru z Bavorského státního ministerstva pro životní prostředí, zdraví a ochranu spotřebitelů, u příležitosti slavnostního otevření nového závodu firmy Wiegel ve Feuchtwangenu 24. června 2016

Paní Dr. Kratzerová ve svém proslovu poukázala na to, jak se firmě Wiegel opakovaně daří skloubit zdánlivé protiklady, jako jsou průmyslová výroba a ochrana životního prostředí. Podle jejích slov vznikla s otevřením závodu ve Feuchtwangenu další pobočka schopná vyrábět v té „nejvyšší kvalitě“.

Dr. Thomas Goppel, poslanec zemského sněmu, chválí dlouholetou angažovanost firmy Wiegel v oblasti ochrany životního prostředí.

… protože nám to bylo jasné, nám svobodnému státu Bavorsko a Vám, můžeme ozřejmit, že jste byli v oblasti ochrany životního prostředí vždy o krok napřed.

Dr. Thomas Goppel
poslanec zemského sněmu, ve svém proslovu u příležitosti slavnostního otevření nového závodu firmy Wiegel ve Feuchtwangenu 24. června 2016

U příležitosti slavnostního otevření nového závodu chválil Dr. Thomas Goppel dlouholetou angažovanost firmy Wiegel v oblasti ochrany životního prostředí, která trvá již více než 25 let, a připomenul přitom průkopnickou roli, kterou firma Wiegel ve svém oboru hrála již tenkrát.

Lemkeová: „Wiegel je příkladný průmyslový podnik.“

Wiegel je příkladný průmyslový podnik.

Eveline Lemkeová
váporýnsko-falcká ministryně pro hospodářství, ochranu klimatu, energetiku a územní plánování, 11. srpna 2015 v Neuwiedu

Při své návštěvě v naší žárové zinkovně v Neuwiedu se porýnsko-falcká ministryně pro hospodářství, ochranu klimatu, energetiku a územní plánování, paní Eveline Lemkeová (Spojenectví 90/Zelení), vyjádřila takto: „Hospodárná výroba a ekologicky udržitelné jednání si zde neodporují. Bylo zajímavé vidět, s jakou inovační silou firma Wiegel proces žárového zinkování zefektivnila, a snížila tak škodlivé emise CO2. Efektivní využívání zdrojů je součástí firemní filozofie.“

E. Lemkeová firmu Wiegel dále chválila jako „příkladný průmyslový podnik“. Řeč se přitom týkala neustálých inovací a zlepšení, které mají u firmy Wiegel tradici. „Něco jde udělat vždy. Baví nás to a popohání,“ uvedl spolumajitel firmy Alexander Hofmann s úsměvem. A E. Lemkeová potěšeně odpověděla, že „právě tato vášeň pro něco, co se zpočátku jeví jako neatraktivní a nudné, hovoří za vše.“ Takováto chvála z úst ministryně hospodářství, která je členkou strany Zelených, je pro nás nejen vysokým uznáním, ale také nás maximálně motivuje, abychom v naší úspěšné cestě důsledně pokračovali.

S ochranou životního prostředí k úspěchu.

Skupina Wiegel jedná ve věcech ochrany životního prostředí příkladně a je právem považována za průkopníka ve svém oboru.

Dr. Monika Kratzerová 
vedoucí odboruz Bavorského státního ministerstva pro životní prostředí, zdraví a ochranu spotřebitelů, ve svém proslovu 8. května 2015

Skupina Wiegel očekávala u příležitosti slavnostního otevření nové zinkovny v Grabenu u Augsburgu významnou návštěvu z mnichovského ministerstva životního prostředí. Závod byl po pětiměsíční době výstavby uveden do zkušebního provozu již v říjnu 2014. Potřebná schvalovací řízení mohla být podle slov firmy ukončena rychle, „protože skupina Wiegel patří s ohledem na ochranu životního prostředí a efektivní využívání zdrojů ke špičce ve svém oboru“. Jednatel firmy Harald Füchtenbusch poděkoval úřadu zemské rady města Augsburg za rychlé schválení stavebního záměru.

Wiegel přesvědčila spolek Neuwieder Umweltschutzverein e.V.

Spolek NUV je přesvědčen, že linka pro žárové zinkování v Neuwiedu patří k těm nejmodernějším v Evropě - a to i s ohledem na ochranu životního prostředí, protože díky zkušenostem firmy Wiegel jsou používána dodatečná kontrolní zařízení, která prospívají výrobnímu postupu i ochraně životního prostředí.

Hendrik Hoeber 
1. předseda spolku Neuwieder Umweltschutz e.V., v červenci 2015

Poté, co firma Wiegel podala žádost o schválení linky pro žárové zinkování v Neuwiedu, byl v roce 2012 v rámci veřejného schvalovacího řízení zahájen dialog se spolkem Neuwieder Umweltschutzverein e.V. (NUV) - zpočátku s oboustrannou skepsí, nakonec však s jednomyslnou dohodou.

V tomto případě mohlo být naštěstí od soudního řízení, které by bylo pro obě strany časově i finančně náročné, zcela upuštěno. To ale nebylo možné předem předvídat. Po prvním seznámení na veřejném projednání, na kterém mohli promluvit všichni, kdo měli námitky, již spolek NUV po krátkém informativním rozhovoru zahájil přímý dialog.

Po tomto raném stádiu řízení následovaly rozhovory mezi spolkem NUV a vedením firmy Wiegel, které po vzájemné shodě vyústily ve smluvní dohodu. Tento potěšitelný průběh je jistě třeba připsat i určitému pochopení, otevřenému jednání a pozitivnímu přístupu k řešení konfliktů ze strany firmy Wiegel - toto chování by mělo jít příkladem, protože se s ním bohužel ještě stále setkáváme jen zřídka.

Důvěra, kterou spolek NUV do firmy Wiegel vložil na základě dohody, nebyla v žádném případě zklamána - naopak, dnes můžeme potvrdit nejvyšší spokojenost a doufáme, že to tak zůstane i do budoucna. Spolek Neuwieder Umweltschutz přeje nové pobočce firmy Wiegel v Neuwiedu mnoho úspěchů a děkuje za otevřený a vstřícný dialog.

Aktualizace od 13. dubna 2017: V článku z Rhein-Zeitung ze dne 11.4.2017 dává NUV společnosti WIEGEL opět dobrý přehled.

Sdružení chválí efektivní využívání zdrojů.

Wiegel je ,skrytý šampion’ v oblasti strategie trvale udržitelného rozvoje a efektivního využívání energie a zdrojů.

Wieland Kramer 
moderátor regionální tiskové konference iniciativy „Metalle pro Klima“ v rámci hospodářského sdružení Metalle (WVM), ve firmě Wiegel v Norimberku 26. července 2012

Vaše ocel v dobrých rukách.