Pátek 25. září 2020

Hamburk - 25. září 2020 se v hamburkském Hafencity konalo udělování cen B.A.U.M. za životní prostředí a udržitelnost 2020. Jak již bylo zmíněno, jedním z vítězů je Alexander Hofmann, člen představenstva a společník skupiny WIEGEL. Svým důsledným působením ve společnosti ukázal, že ochrana klimatu je hnací silou k inovacím. Je tedy vzorem pro střední průmyslové podniky a byl oceněn titulem B.A.U.M. - Cenou za životní prostředí a udržitelnost 2020 v kategorii „Malé a střední podniky“.

Sdružení B.A.U.M. udělovalo v pátek 25. září 2020 ceny za udržitelnost. Jak již bylo zmíněno, jedním z vítězů je Alexander Hofmann, člen představenstva a společník skupiny WIEGEL. Cena je udělována osobnostem, které projevují angažovanost v ochraně klimatu a zdrojů.

Spolková ministryně životního prostředí Svenja Schulze zdůraznila při slavnostním předávání cen ve své video zprávě důležitost vzorů: „Abychom dosáhli cíle klimatické neutrality, potřebujeme angažované společnosti a soukromé osoby, které se zavázaly chránit klima a zdroje, což ukazuje, že to v praxi funguje a má z toho prospěch ekonomika i společnost.“ V této souvislosti ocenila závazek držitelek a držitelů ocenění: „ Tyto příklady poskytujete ve svých podnicích, děkuji vám za tuto velkou podporu.“

Také předseda sdružení B.A.U.M. Prof. Dr. Maximilian Gege poukázal na přednosti držitelek a držitelů ocenění v ochraně klimatu a zdrojů a zároveň varoval: „Společnost jako celek již ztratila spoustu času v naprosto nezbytné transformaci směrem k udržitelnosti. Tři základní cíle jsou: dekarbonizace, dematerializace, renaturace. Ti, kteří jsou zde dnes poctěni, na této cestě již podnikli značné kroky - některé společnosti jsou dokonce klimaticky neutrální. Také ale ukazují další obrovské šance na ochranu klimatu a zdrojů: snižování nákladů, více inovací, pozitivní dopady na zaměstnance a životní prostředí.“

O sdružení B.A.U.M.

B.A.U.M. -  Bundesdeutsche Arbeitskreis für Umweltbewusstes Management – Německé spolkové sdružení pro správu životního prostředí bylo založeno v roce 1984 jako první nestranická iniciativa pro životní prostředí v hospodářství a s více než 500 členy je to dnes silná síť pro udržitelné hospodářství. B.A.U.M. (STROM) podporuje své členy v otázkách ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje. Důraz je kladen na praktickou výměnu zkušeností a služby.
https://www.baumev.de

Oceněný Alexander Hofmann v rozhovoru s polárním výzkumníkem a autorem Arvedem Fuchsem.

V následujících videoklipech Alexander Hofmann a Arved Fuchs hovoří o různých aspektech závazku skupiny WIEGEL (v němčině se slovenskými titulky):

Vaše ocel v dobrých rukách.