Pondělí 4. duben 2022

Nürnberg - Vážení zákazníci,

válečný konflikt, který v současné době probíhá na Ukrajině, nás všechny znepokojuje. Válka v Evropě byla dosud něčím nepředstavitelným, avšak ze dne na den se stala bohužel realitou. My všichni stojíme před nečekanými obtížemi a omezeními. Potýkáme se s problémy se zásobováním, nárůstem cen, nedostatkem surovin a stále se zvyšujícími náklady na energie.

Informace pro zákazníky

Vážení zákazníci,

válečný konflikt, který v současné době probíhá na Ukrajině, nás všechny znepokojuje. Válka v Evropě byla dosud něčím nepředstavitelným, avšak ze dne na den se stala bohužel realitou. My všichni stojíme před nečekanými obtížemi a omezeními. Potýkáme se s problémy se zásobováním, nárůstem cen, nedostatkem surovin a stále se zvyšujícími náklady na energie.

Propadající se kurz eura vůči dolaru i vzrostlé ceny energií a paliv se silně projevují na dodavatelském řetězci. Z těchto důvodů by mohlo dojít k prodloužení dodacích lhůt i dalšímu růstu cen. Nasazujeme maximální úsilí, abychom včas a v dostatečném množství zajistili všechny suroviny/materiály potřebné pro náš výrobní proces.

Zásobování našich závodů zinkem máme v současné době smluvně ošetřeno. Přirozeně nemůžeme dnes předvídat, jak se budou vyvíjet naše subdodavatelské vazby. V daném případě, budeme muset na změny rychle reagovat.

V současné době jsme stále schopni poskytovat naše služby tak, jak jste na to u nás zvyklí!

Pokud by došlo k jakékoli změně, budeme vás o tom neprodleně informovat. Jakým směrem se budou nákupní ceny zinku, energií a surovin vyvíjet, nelze ale v současnosti předvídat. Kurzové výkyvy na burzách dosud nezaznamenaných rozměrů ztěžují i nám naše dlouhodobé plány, resp. je téměř znemožňují.  

Po koronavirové pandemii nás nyní válečný konflikt na Ukrajině staví před nové výzvy.V případě jakýchkoliv otázek jsme vám samozřejmě jako vždy k dispozici.

Prosím mějte však pochopení, že detailní předpovědi nepřímých dopadů jsou v současnosti velmi obtížné. Jsme přesvědčeni, že tuto obtížnou situaci společně s vámi zvládneme.

Váš WIEGEL - Tým

Vaše ocel v dobrých rukách.