Žárové zinkování chrání solární elektrárnu

Největší solární elektrárna v severním Bavorsku na bývalém Müllbergu ve Fürth-Atzenhofu dodává již dlouhou dobu ekologický proud bez škodlivin do sítě společnosti infra Fürth GmbH.

Elektrárna postavená za 4,65 milionů euro, s maximálním výkonem 1.000.000 wattů, zásobuje 250 domácností „solárním proudem“ a odlehčuje tak životní prostředí ročně o 670 tun škodlivých skleníkových plynů.

V areálu o velikosti přibližně jednoho hektaru zachytí 5.760 fotovoltaických modulů na 320 stolech o velikosti pět metrů čtverečních – zhotovených společností s dominantním postavením na trhu Sharp Electronics Japan – „každý“ sluneční paprsek. Spodní konstrukce těchto stolů, které u této stavby hrají „nosnou“ úlohu, je žárovým zinkováním trvale chráněna proti korozi.

Během pouhých 4 týdnů bylo ve společnosti Wiegel v Norimberku žárově pozinkováno 270 t oceli. Logistická realizace byla na základě obtížných okrajových podmínek provedena vlastními vozidly.

Tři střídače nejnovější generace od firmy Siemens Automation and Drive z Fürthu přemění stejnosměrný solární proud na střídavý proud dodávaný domácnostem.

Tento velký projekt s dobrými vyhlídkami do budoucna byl financován ze dvou třetin spořitelnou Sparkasse Fürth, zbývající třetina byla realizována z podílů občanů a městem. Koncepci „Solární hory“ převzala WPD Regenerativ Energien GmbH z Braunu a za realizaci plánovaných opatření byla odpovědná GWU Solar z Fürthu. Nyní zbývá již jen doufat, že na „solární město“ Fürth bude stále svítit dost slunce.

Vaše ocel v dobrých rukách.