Trvalá udržitelnost a ochrana životního prostředí

Vyznamenání za ochranu životního prostředí a trvalou udržitelnost.

Věděli jste, že firma Wiegel byla vyznamenána jako první žárová zinkovna cenami za životní prostředí? Již v roce 1991 obdržela Wiegel cenu za životní prostředí města Norimberk a v roce 1994 medaili za životní prostředí svobodného státu Bavorsko.

S nejmodernějším zařízením

minimalizovat zatížení životního prostředí a spotřebu energie. Žárové zinkování je trvale nejudržitelnější a nejekologičtější protikorozní ochrana. S uzavřenými koloběhy látek a nejmodernější filtrační technikou se Wiegel stará o to, aby bylo životní prostředí také při výrobě co nejméně zatěžováno a použitá energie byla optimálně využita.

Společnost Wiegel je pyšná na to,

že používá nejen trvale nejudržitelnější a nejekologičtější zařízení a procesy zpracování, ale také že žárovým zinkováním zajišťuje trvale nejudržitelnější a nejekologičtější protikorozní ochranu. A tyto standardy pro trvalou udržitelnost a ochranu životního prostředí neplatí jen pro některé vybrané závody Wiegel, nýbrž bez výjimky pro všechny výrobní závody a ve všech zemích.

Vaše ocel v dobrých rukách.