Řízení

V Norimberku, jen několik kilometrů od místa, kde Hans Wiegel v roce 1948 začal s žárovým zinkováním, také dnes ještě tluče srdce středně velké skupiny firem. Správa Wiegel odsud vede, podporuje a pečuje o celou řadu právně samostatně operujících jednotek skupiny Wiegel. Zkušenosti a výsledky vývoje jsou sdružovány a zpřístupněny všem závodům. Zákazníci všech závodů tak profitují z plného spektra služeb a sdruženého know-how jedné z předních společností v Evropě zabývající se protikorozní ochranou.

Vaše ocel v dobrých rukách.