Naše aktivita v ochraně životního prostředí

Na následujících stránkách

bychom Vás chtěli podrobně informovat o našich opatřeních na ochranu životního prostředí. První základní a inovativní kroky tímto směrem jsme u firmy WIEGEL podnikli již před více než 25 lety. Od té doby jsme v našem úsilí vytrvale a důsledně pokračovali a proměnili ho v trvalý podnikatelský úspěch! Abychom Vám poskytli alespoň malý přehled, uvádíme několik příkladů:

  • již v roce 1989 jsme pro všechny závody jmenovali hlavního představitele pro ochranu životního prostředísystém environmentálního managementu
  • náš pilotní závod v Norimberku s kompletně opláštěnou linkou pro žárové zinkování a předúpravu v roce 1991 obdržel cenu za ochranu životního prostředí udělovanou městem Norimberk
  • v roce 1994 jsme obdrželi medaili za ochranu životního prostředí udělovanou svobodným státem Bavorsko
  • od roku 2001 vybavujeme linky pro předúpravu všech nově postavených závodů pračkami vzduchu
  • v roce 2004 jsme pro závod ve Velkém Meziříčí (Česká republika) obdrželi cenu za zdraví a bezpečné životní prostředí udělovanou Českou republikou
  • od roku 2014 je ve všech závodech v německy mluvících zemích zavedený validovaný systém EMAS.
  • V roce 2017 jsme u příležitosti evropské soutěže EMAS Award 2017 obdrželi čestnou cenu za vynikající aktivity v oblasti životního prostředí, a to především v minimalizaci zatěžování životního prostředí a získali jsme certifikát od Spolkového ministerstva životního prostředí.

Odpovědnosti za bezpečné

životní prostředí si budeme vědomi i v budoucnu. Pověst průkopníka a příkladného podniku v našem oboru pro nás zůstane závazkem k neustálému rozvoji. Ten je také jednou ze základních podmínek našeho úspěchu.

Vaše ocel v dobrých rukách.