Čištění odpadního vzduchu z linky pro předúpravu

Zde vidíte schematickou strukturu linky pro předúpravu a příslušného čištění odpadního vzduchu:

Linka pro předúpravu je kompletně opláštěná, aby se zabránilo úniku výparů kyseliny chlorovodíkové a čpavku do okolního vzduchu. Díky nastavenému podtlaku je zajištěno, že i při dopravě zboží do prostoru předúpravy nemůže v žádném případě znečištěný vzduch uniknout. Odsávaný odpadní vzduch je čištěn pomocí pračky vzduchu.

Opláštěná linka předúpravy s úpravou odpadních plynů, detaily:

1. Nahtlose Abdichtung

Vany pro předúpravu a záchytné vany jsou kompletně a beze spár utěsněny polyetylenem nebo laminátem. Záchytné vany pojmou objem všech mořicích van. Je tak zcela zaručeno zadržení veškerého množství médií při případném úniku.

3. Abwasserfreier Betrieb

Pračka vzduchu běží v cirkulačním režimu. Stejně jako celá linka pro předúpravu není napojena na odpadní systém. Obsahuje-li voda z pračky dostatečné množství produktů čištění, může být po obohacení o kyselinu chlorovodíkovou znovu použita v mořicích lázních nebo je oprávněnou firmou převzata k recyklaci.

2. Tropfenrückleitung

Díky speciálnímu provedení obložení mezi lázněmi jsou všechny úkapy ze zboží svedeny zpět do lázní. Na podlaze se tak nevytvářejí louže.

Vaše ocel v dobrých rukách.