Čištění odpadního vzduchu ze zinkovací linky

Zde vidíte schematický průběh žárového zinkování a příslušného čištění odpadního vzduchu:

Proces je podrobný:

1. Verzinkungslinie im Leerlauf

Zinková lázeň v nezatíženém (klidovém) stavu: Malá tvorba prachu a kouře nad zinkovou lázní.

2. Vkládání kotel zinku

Výrobky jsou vraty na čelní straně dopraveny do opláštění.

3. Ponořování výrobku

Na začátku ponořování výrobku do zinkové lázně dojde k silné tvorbě kouře a prachu, mohou vznikat i velmi malé vystřikující částice zinku. Odpadní vzduch nad zinkovou lázní obsahuje až 1 g částic na 1 m³. Zařízení na čištění odpadního vzduchu běží na plný výkon. Odpadní vzduch je skrze filtry nasáván s extrémně vysokým objemovým tokem.

4. Setrvání výrobku

Zatímco výrobky setrvávají v zinkové lázni, tvorba kouře a prachu opět klesá. Zařízení na čištění odpadního vzduchu přesto stále běží na plný výkon.

5. Vytahování výrobku

Za účelem stažení oxidů z povrchu zinkové lázně a provedení dalších ručních pracovních kroků musejí být boční stěny opláštění vysunuty nahoru. Díky silnému podtlaku se do okolního vzduchu nedostanou žádné nečistoty.

6. Vyčištění filtru

Filtrační média jsou pravidelně čištěna podle množství částic, usazených při procesech zinkování. Zbytky padají do záchytné nádoby a jsou dopraveny k recyklaci.

Vaše ocel v dobrých rukách.