Fotografie

V mediálním centru pro naše aktivity v oblasti ochrany životního prostředí najdete v galeriích příslušné fotografie.
Při používání fotografií vždy uvádějte jako autora:  © WIEGEL Verwaltung GmbH & Co KG
Pro získání fotografií s vysokým rozlišením nás kontaktujte na adrese: medienservicewiegelde.

Galerie 1: Linka pro žárové zinkování
Galerie 2: Linka pro předúpravu
Galerie 3: Řízení pece
Galerie 4: Bezpečnost práce
Galerie 5: Ostatní

Vaše ocel v dobrých rukách.