Wiegel - průkopník v oblasti ochrany životního prostředí

Pokud si někdo

pod pojmem „žárové zinkování“ vůbec umí něco konkrétního představit, spojí si tento pojem s horkem, kouřem a jedovatými látkami. Před očima mu vyvstane obrázek „klasického průmyslového zařízení“ a někdo si možná představí kouřící komíny, hlučnou továrnu a znečištěnou vodu. Stručně řečeno: „žárové zinkování“ a „ekologie“ všeobecně nejsou pojmy, které by si nezaujatý pozorovatel spojil dohromady. Tento obrázek žárového zinkování má své kořeny v minulosti. U firmy WIEGEL to však již dlouho není pravda.

Trochu jiné než pečení preclíků …

Metalurgický proces,

při kterém je ocel ponořována do zinkové lázně o teplotě 450 °C, je s ohledem na životní prostředí zcela jistě něco jiného než například provoz pekárny. Přesto Vám chceme ukázat, že se toho v oblasti žárového zinkování v posledních desetiletích ohledně ekologických výrobních postupů mnoho událo.

My ve firmě WIEGEL máme na tomto potěšitelném vývoji důležitý podíl, protože se neustále snažíme minimalizovat negativní dopady naší práce na životní prostředí a šetrně používat dostupné zdroje. Kromě toho vyvíjíme nové technologie a postupy, které jsou považovány za směrodatné a dělají z nás jedničku v našem oboru. Proto jsme často označováni za průkopníky v oblasti ochrany životního prostředí.

Vždy na špici: firma WIEGEL určuje standardy

Firma WIEGEL vždy byla

průkopníkem ve svém oboru a tématem ochrany životního prostředí se zabýváme již více než 25 let. V mnoha případech jsme techniku zařízení a pracovní postupy vylepšili o mnoho let dříve, než to závazně předepisoval zákon. Níže uvedená časová osa znázorňuje přehled důležitých zákonných ustanovení a standardů zavedených firmou WIEGEL.

Patření na ochranu životního prostředí ve firmě WIEGEL

Vaše ocel v dobrých rukách.