Surovinové a energetické toky při žárovém zinkování

Žárové zinkování je „proces pokovování ponorem“,

při kterém se kovové výrobky (většinou ocelové) na několik minut ponoří do vany s roztaveným zinkem o teplotě 450 °C. Na smáčeném povrchu výrobku se přitom vytvoří povlak slitiny železa a zinku různého složení, který výrobek dlouhá léta chrání před korozí (rzí). Jako emise podmíněné procesem přitom vznikají odpadní plyny, kouř a prach.

Aby bylo možné udržet zinkovou lázeň o objemu

cca 40 až 100 m3 (podle velikosti zařízení) trvale v roztaveném stavu, je potřeba značné množství topné energie, z níž určitá část unikne do okolního prostředí jako odpadní teplo.

Před vlastním zinkováním

je kromě toho vždy nutná chemická předúprava výrobků, která se rovněž provádí máčením ve velkých vanách a kterou se budeme později zabývat podrobně. Také zde vznikají jako emise výpary (kyselina chlorovodíková, čpavek).

Kromě toho jsou

výrobky také přiváženy a odváženy, skladovány a přepravovány v rámci závodu, přičemž v určitém rozsahu vznikají odpadní plyny a hluk.

Vaše ocel v dobrých rukách.